Xem trên Mobile
Kéo cắt cành Okatsune No.103
Giá: 830.000
Số lượng: 1
Kéo cắt cành Okatsune No.103
Kéo cắt cành Okatsune No.101
Giá: 770.000
Số lượng: 1
Kéo cắt cành Okatsune No.101
Kéo cắt cành Okatsune No.104
Giá: 880.000
Số lượng: 1
Kéo cắt cành Okatsune No.104
Cưa Silky Tsurugi curve No.456-21
Giá: Hết hàng
Số lượng: 0
Cưa Silky Tsurugi curve No.456-21
Phân quả bàng Nurseryace 12-6-6
Giá: 165.000
Số lượng: 1
Phân quả bàng Nurseryace 12-6-6
Cưa mini Gebaya No.84C
Giá: 360.000
Số lượng: 1
Cưa mini Gebaya No.84C
Lưỡi cưa mini Gebaya No.84C
Giá: 200.000
Số lượng: 1
Lưỡi cưa mini Gebaya No.84C
Cưa gấp Ishinoko No.0677
Giá: 390.000
Số lượng: 1
Cưa gấp Ishinoko No.0677
Cưa Silky Gomboy No.121-24
Giá: 680.000
Số lượng: 1
Cưa Silky Gomboy No.121-24
Cưa Silky Gomboy No.121-21
Giá: 580.000
Số lượng: 1
Cưa Silky Gomboy No.121-21
Phân tan chậm có kiểm soát Hi-Control 18-6-8
Giá: 120.000
Số lượng: 1
Phân tan chậm có kiểm soát Hi-Control 18-6-8
Dung dịch vệ sinh nhựa cây, vết ố rỉ sét Razosaw
Giá: 270.000
Số lượng: 1
Dung dịch vệ sinh nhựa cây, vết ố rỉ sét Razosaw
Dầu hoa trà bảo dưỡng dụng cụ 245ml
Giá: 350.000
Số lượng: 1
Dầu hoa trà bảo dưỡng dụng cụ 245ml
Dầu hoa trà bảo dưỡng dụng cụ 100ml
Giá: 200.000
Số lượng: 100
Dầu hoa trà bảo dưỡng dụng cụ 100ml
Kéo tỉa Okatsune No.206
Giá: 945.000
Số lượng: 1
Kéo tỉa Okatsune No.206
Keo liền sẹo Cut-paste deciduous 190
Giá: 280.000
Số lượng: 1
Keo liền sẹo Cut-paste deciduous 190
Keo liền sẹo Cut-Paste conifers 500g
Giá: 650.000
Số lượng: 1
Keo liền sẹo Cut-Paste conifers 500g
Cưa mini Kikuwa No.1458
Giá: 515.000
Số lượng: 1
Cưa mini Kikuwa No.1458
Phân HB-101 300g
Giá: 520.000
Số lượng: 1
Phân HB-101 300g
Dao ghép Kikuwa No.1338
Giá: Hết hàng
Số lượng: 0
Dao ghép Kikuwa No.1338
Cưa gấp Fujiwara
Giá: 280.000
Số lượng: 1
Cưa gấp Fujiwara
Sàng đất 37cm
Giá: 580.000
Số lượng: 1
Sàng đất 37cm
Sàng đất 30cm
Giá: 380.000
Số lượng: 1
Sàng đất 30cm
Sàng đất 21cm
Giá: 280.000
Số lượng: 1
Sàng đất 21cm
Keo liền sẹo Cut-Paste conifers 190
Giá: 280.000
Số lượng: 100
Keo liền sẹo Cut-Paste conifers 190
Kéo cắt cành Hidehisa T-106
Giá: 3.580.000
Số lượng: 1
Kéo cắt cành Hidehisa T-106
Phân hữu cơ tan chậm Murata Tamahi - phân Ngọc bích
Giá: 240.000
Số lượng: 1
Phân hữu cơ tan chậm Murata Tamahi - phân Ngọc bích
Đất núi lửa Kanuma L
Giá: Hết hàng
Số lượng: 0
Đất núi lửa Kanuma L
Đất núi lửa Kanuma S
Giá: 270.000
Số lượng: 1
Đất núi lửa Kanuma S
Đất núi lửa Kanuma M
Giá: 270.000
Số lượng: 1
Đất núi lửa Kanuma M
Kéo cắt cành Onoyoshi 200F
Giá: Hết hàng
Số lượng: 0
Kéo cắt cành Onoyoshi 200F
Kéo cắt cành Onoyoshi 200A
Giá: Hết hàng
Số lượng: 0
Kéo cắt cành Onoyoshi 200A
Kéo cắt cành Onoyoshi No.TJ072
Giá: Hết hàng
Số lượng: 0
Kéo cắt cành Onoyoshi No.TJ072
Kéo cắt cành Hon Norimitsu HT-2584
Giá: 2.250.000
Số lượng: 1
Kéo cắt cành Hon Norimitsu HT-2584
Thuốc kích thích ra rễ Rooton
Giá: 160.000
Số lượng: 1
Thuốc kích thích ra rễ Rooton
Vòi tưới Kikuwa K2813
Giá: 919.000
Số lượng: 1
Vòi tưới Kikuwa K2813
Kéo tỉa Okatsune No.201
Giá: 1.050.000
Số lượng: 1
Kéo tỉa Okatsune No.201
Vòi tưới bonsai Kikuwa No.2820
Giá: 660.000
Số lượng: 1
Vòi tưới bonsai Kikuwa No.2820
Phân tan chậm có kiểm soát Hi-Control 13-11-11+ME
Giá: 150.000
Số lượng: 1
Phân tan chậm có kiểm soát Hi-Control 13-11-11+ME
Phân tan chậm có kiểm soát Hi-Control 14-13-13
Giá: 140.000
Số lượng: 1
Phân tan chậm có kiểm soát Hi-Control 14-13-13
Dung dịch kích thích tăng trưởng HB-101 6ml
Giá: 55.000
Số lượng: 1
Dung dịch kích thích tăng trưởng HB-101 6ml
Dung dịch kích thích tăng trưởng HB-101 50ml
Giá: 400.000
Số lượng: 1
Dung dịch kích thích tăng trưởng HB-101 50ml
Đất sét nung Hard Akadama S
Giá: 280.000
Số lượng: 1
Đất sét nung Hard Akadama S
Đất sét nung Hard akadama L
Giá: 260.000
Số lượng: 1
Đất sét nung Hard akadama L
Giỏ phân NB36
Giá: 10.000
Số lượng: 1
Giỏ phân NB36
Giỏ phân NB45
Giá: 10.000
Số lượng: 1
Giỏ phân NB45
Kéo tỉa Kikuwa No.K3031
Giá: 390.000
Số lượng: 1
Kéo tỉa Kikuwa No.K3031
Keo liền sẹo Karusmate
Giá: 280.000
Số lượng: 1
Keo liền sẹo Karusmate
Kìm cạp xéo Kaneshin No.3A
Giá: 1.450.000
Số lượng: 1
Kìm cạp xéo Kaneshin No.3A
Kìm cạp tròn Kaneshin No.11
Giá: 1.450.000
Số lượng: 1
Kìm cạp tròn Kaneshin No.11
Đất sét nung Normal Akadama SS
Giá: Hết hàng
Số lượng: 0
Đất sét nung Normal Akadama SS
Keo liền sẹo Nichino
Giá: 350.000
Số lượng: 1
Keo liền sẹo Nichino
Kéo tỉa Kikuwa No.1075
Giá: 634.000
Số lượng: 1
Kéo tỉa Kikuwa No.1075
Kìm uốn dây, tước lũa Kaneshin No.510
Giá: 1.285.000
Số lượng: 1
Kìm uốn dây, tước lũa Kaneshin No.510
Đất sét nung Hard Akadama M
Giá: 270.000
Số lượng: 1
Đất sét nung Hard Akadama M
Đất sét nung Hard Akadama SS
Giá: 280.000
Số lượng: 1
Đất sét nung Hard Akadama SS
Cưa Silky No.452-20
Giá: 1.185.000
Số lượng: 1
Cưa Silky No.452-20
Kéo tỉa Hidehisa T-4-6
Giá: 1.950.000
Số lượng: 1
Kéo tỉa Hidehisa T-4-6
Phân Sumicoat 16-19-16 1kg
Giá: Hết hàng
Số lượng: 0
Phân Sumicoat 16-19-16 1kg
Kéo tỉa Kikuwa No.2037
Giá: Hết hàng
Số lượng: 0
Kéo tỉa Kikuwa No.2037
Đất sét nung Normal Akadama S
Giá: Hết hàng
Số lượng: 0
Đất sét nung Normal Akadama S
Màng tưới cho vòi Kikuwa No.2813
Giá: 140.000
Số lượng: 1
Màng tưới cho vòi Kikuwa No.2813
Vòi tưới Kikuwa No.1807
Giá: 660.000
Số lượng: 1
Vòi tưới Kikuwa No.1807
Vòi tưới Kikuwa K1831
Giá: 332.000
Số lượng: 1
Vòi tưới Kikuwa K1831
Lưới vòi tưới bonsai
Giá: 95.000
Số lượng: 1
Lưới vòi tưới bonsai
Lò xo Kikuwa No.1097 cho kéo cắt cành
Giá: 35.000
Số lượng: 1
Lò xo Kikuwa No.1097 cho kéo cắt cành
Kéo cắt cành Onoyoshi TS032
Giá: Hết hàng
Số lượng: 0
Kéo cắt cành Onoyoshi TS032
Kéo tỉa lưỡi dài Onoyoshi No.TJ006
Giá: Hết hàng
Số lượng: 0
Kéo tỉa lưỡi dài Onoyoshi No.TJ006
Kéo tỉa lưỡi dài Onoyoshi No.TJ005
Giá: Hết hàng
Số lượng: 0
Kéo tỉa lưỡi dài Onoyoshi No.TJ005
Kéo tỉa Kikuwa No.K3038
Giá: Hết hàng
Số lượng: 0
Kéo tỉa Kikuwa No.K3038
Kéo tỉa Kikuwa No.1074
Giá: Hết hàng
Số lượng: 0
Kéo tỉa Kikuwa No.1074
Kìm cạp xéo Kaneshine No.5
Giá: 2.040.000
Số lượng: 1
Kìm cạp xéo Kaneshine No.5
Đất sét nung Normal Akadama M
Giá: Hết hàng
Số lượng: 0
Đất sét nung Normal Akadama M
Kéo cắt cành Hidehisa T-13
Giá: 1.480.000
Số lượng: 1
Kéo cắt cành Hidehisa T-13
Kéo tỉa Hidehisa T-108
Giá: 3.480.000
Số lượng: 1
Kéo tỉa Hidehisa T-108
Kéo tỉa Hidehisa T-17
Giá: 1.350.000
Số lượng: 1
Kéo tỉa Hidehisa T-17
Keo Top M Jin Paste No.1556
Giá: 300.000
Số lượng: 1
Keo Top M Jin Paste No.1556
Cào rễ Kikuwa No.1353
Giá: 220.000
Số lượng: 1
Cào rễ Kikuwa No.1353
Đá mài Naniwa220-210x65x30
Giá: 530.000
Số lượng: 1
Đá mài Naniwa220-210x65x30
Đá mài Naniwa1000 175x55x16
Giá: 355.000
Số lượng: 1
Đá mài Naniwa1000 175x55x16
Đá mài Naniwa1000 133x28x19
Giá: 143.000
Số lượng: 1
Đá mài Naniwa1000 133x28x19
Đá mài Naniwa400-210x65x30
Giá: 530.000
Số lượng: 1
Đá mài Naniwa400-210x65x30
Đá mài Naniwa1000-210x65x30
Giá: 450.000
Số lượng: 1
Đá mài Naniwa1000-210x65x30
Đá mài Naniwa3000-210x65x20
Giá: 650.000
Số lượng: 1
Đá mài Naniwa3000-210x65x20
Đá mài Naniwa6000-185x65x16
Giá: 685.000
Số lượng: 1
Đá mài Naniwa6000-185x65x16
Kéo tỉa Onoyoshi No.TJ035
Giá: 1.450.000
Số lượng: 1
Kéo tỉa Onoyoshi No.TJ035
Kéo tỉa Okatsune No.207
Giá: 720.000
Số lượng: 1
Kéo tỉa Okatsune No.207
Kéo tỉa Kikuwa No.4075
Giá: 575.000
Số lượng: 1
Kéo tỉa Kikuwa No.4075
Giỏ phân NB24
Giá: 9.000
Số lượng: 1
Giỏ phân NB24
Kìm cạp xéo tròn Kaneshin No.4
Giá: 1.505.000
Số lượng: 1
Kìm cạp xéo tròn Kaneshin No.4
Kìm cạp tròn Kaneshin No.12
Giá: 2.300.000
Số lượng: 1
Kìm cạp tròn Kaneshin No.12
Đá mài Naniwa1000.8000-185x65x30
Giá: 950.000
Số lượng: 1
Đá mài Naniwa1000.8000-185x65x30
Đá mài Naniwa MS510-530
Giá: Hết hàng
Số lượng: 0
Đá mài Naniwa MS510-530
Kìm cạp tròn Kikuwa No.3204
Giá: Hết hàng
Số lượng: 0
Kìm cạp tròn Kikuwa No.3204
Gôm tẩy Crean Mate Kaneshin No.7011
Giá: 236.000
Số lượng: 1
Gôm tẩy Crean Mate Kaneshin No.7011
Băng ghép sinh học tự hủy No.2725
Giá: Hết hàng
Số lượng: 0
Băng ghép sinh học tự hủy No.2725
Kìm Kikuwa No.K814
Giá: Hết hàng
Số lượng: 0
Kìm Kikuwa No.K814
Kéo cắt dây Kikuwa No.1251
Giá: Hết hàng
Số lượng: 0
Kéo cắt dây Kikuwa No.1251
Kìm cắt dây Kikuwa No.1243
Giá: Hết hàng
Số lượng: 0
Kìm cắt dây Kikuwa No.1243
Kìm bổ Kaneshin No.811
Giá: Hết hàng
Số lượng: 0
Kìm bổ Kaneshin No.811
Kìm xéo tròn KikuwaNo.K1211
Giá: Hết hàng
Số lượng: 0
Kìm xéo tròn KikuwaNo.K1211
Kìm cạp tròn Kikuwa No.1223
Giá: Hết hàng
Số lượng: 0
Kìm cạp tròn Kikuwa No.1223
Kéo tỉa Onoyoshi No.TS062
Giá: Hết hàng
Số lượng: 0
Kéo tỉa Onoyoshi No.TS062
Kéo cắt cành Kikuwa No.K1042
Giá: 1.230.000
Số lượng: 1
Kéo cắt cành Kikuwa No.K1042
Kìm uốn dây Kaneshin No.49
Giá: 1.060.000
Số lượng: 1
Kìm uốn dây Kaneshin No.49
Kéo cắt cành Azumagawa 200A
Giá: 1.550.000
Số lượng: 1
Kéo cắt cành Azumagawa 200A
Đá mài Naniwa180.800 133x28x40
Giá: 270.000
Số lượng: 1
Đá mài Naniwa180.800 133x28x40
Kéo tỉa Kikuwa No.2076
Giá: 1.085.000
Số lượng: 1
Kéo tỉa Kikuwa No.2076
Kéo tỉa Okatsune No.307
Giá: 460.000
Số lượng: 1
Kéo tỉa Okatsune No.307
Kéo tỉa Kikuwa No.K1142
Giá: 1.365.000
Số lượng: 1
Kéo tỉa Kikuwa No.K1142
Đục móng thẳng Mikisyo No.151506
Giá: 1.031.000
Số lượng: 1
Đục móng thẳng Mikisyo No.151506
Đục móng cong Mikisyo No.161208
Giá: 1.057.000
Số lượng: 1
Đục móng cong Mikisyo No.161208
Đục móng cong Mikisyo No.162403
Giá: 1.246.000
Số lượng: 1
Đục móng cong Mikisyo No.162403
Kìm cắt dây Kaneshin No.511
Giá: 1.500.000
Số lượng: 1
Kìm cắt dây Kaneshin No.511
Thuốc kích thích sinh trưởng Atonik
Giá: 10.000
Số lượng: 1
Thuốc kích thích sinh trưởng Atonik
Kìm bổ Kaneshin No.16
Giá: 1.610.000
Số lượng: 1
Kìm bổ Kaneshin No.16
Kéo cắt cành Onoyoshi No.TJ004
Giá: 1.373.000
Số lượng: 1
Kéo cắt cành Onoyoshi No.TJ004
Lưỡi dao carbide RO6
Giá: 80.000
Số lượng: 1
Lưỡi dao carbide RO6
Cưa Silky No.270-27
Giá: 1.180.000
Số lượng: 1
Cưa Silky No.270-27
© Copyright 2015 - dongbonsai.com

Địa chỉ: 92 Hùng Vương, Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0988 844 225 / 0996 282 999
Email: dongnpvp@gmail.com