Xem trên Mobile
  • Trang chủ
  • »
  • Sản phẩm
  • »
  • TƯỢNG TRANG TRÍ
  •    
  •    

Tượng gốm siêu mini, say rượu ôm lu ngủ
Giá (vnđ): 190.000
Tượng gốm siêu mini, say rượu ôm lu ngủ
Cặp hươu sao 4cm
Giá (vnđ): 390.000
Cặp hươu sao 4cm
Cặp trâu gốm 3.5cm
Giá (vnđ): 350.000
Cặp trâu gốm 3.5cm
Cặp ngựa gốm 3.5cm
Giá (vnđ): 430.000
Cặp ngựa gốm 3.5cm
Tượng gốm siêu mini, Tế Công uống rượu
Giá (vnđ): 230.000
Tượng gốm siêu mini, Tế Công uống rượu
Tượng gốm siêu mini, Tế Công ngồi quạt
Giá (vnđ): 230.000
Tượng gốm siêu mini, Tế Công ngồi quạt
Tượng gốm siêu mini, ngồi chơi bên ngỗng
Giá (vnđ): 220.000
Tượng gốm siêu mini, ngồi chơi bên ngỗng
Tượng gốm siêu mini, Khuất Nguyên làm thơ 4
Giá (vnđ): 230.000
Tượng gốm siêu mini, Khuất Nguyên làm thơ 4
Nhà đá mini trang trí tiểu cảnh bonsai NN269
Giá (vnđ): 50.000
Nhà đá mini trang trí tiểu cảnh bonsai NN269
Nhà đá mini trang trí tiểu cảnh bonsai NN268
Giá (vnđ): 50.000
Nhà đá mini trang trí tiểu cảnh bonsai NN268
Nhà đá mini trang trí tiểu cảnh bonsai NN267
Giá (vnđ): 50.000
Nhà đá mini trang trí tiểu cảnh bonsai NN267
Nhà đá mini trang trí tiểu cảnh bonsai NN270
Giá (vnđ): 50.000
Nhà đá mini trang trí tiểu cảnh bonsai NN270
Nhà đá mini trang trí tiểu cảnh bonsai NN2-267
Giá (vnđ): 30.000
Nhà đá mini trang trí tiểu cảnh bonsai NN2-267
Nhà đá mini trang trí tiểu cảnh bonsai NN2-270
Giá (vnđ): 30.000
Nhà đá mini trang trí tiểu cảnh bonsai NN2-270
Nhà đá mini trang trí tiểu cảnh bonsai NN2-269
Giá (vnđ): 30.000
Nhà đá mini trang trí tiểu cảnh bonsai NN2-269
Tượng Lý Tiểu Long 23
Giá (vnđ): 700.000
Tượng Lý Tiểu Long 23
Set 3 tượng đứng ngồi, hút thuốc, ăn đào
Giá (vnđ): 100.000
Set 3 tượng đứng ngồi, hút thuốc, ăn đào
Set 3 tượng đứng đọc sách, hút thuốc, uống trà 4.5-6.5cm
Giá (vnđ): 100.000
Set 3 tượng đứng đọc sách, hút thuốc, uống trà 4.5-6.5cm
Tượng Lỗ Trí Thâm 14
Giá (vnđ): 400.000
Tượng Lỗ Trí Thâm 14
Tượng gốm siêu mini, Đạt Ma ngồi thiền
Giá (vnđ): 190.000
Tượng gốm siêu mini, Đạt Ma ngồi thiền
Tượng gốm siêu mini, Thái cực quyền F7
Giá (vnđ): 200.000
Tượng gốm siêu mini, Thái cực quyền F7
Tượng gốm siêu mini, Lý Bạch 7.5
Giá (vnđ): 190.000
Tượng gốm siêu mini, Lý Bạch 7.5
Tượng gốm siêu mini, Lý Bạch 4
Giá (vnđ): 200.000
Tượng gốm siêu mini, Lý Bạch 4
Tượng gốm siêu mini, Thái cực quyền D4
Giá (vnđ): 200.000
Tượng gốm siêu mini, Thái cực quyền D4
9 ngựa PVC trang trí tiểu cảnh
Giá (vnđ): 110.000
9 ngựa PVC trang trí tiểu cảnh
Cặp ngựa PVC 4.2cm
Giá (vnđ): 25.000
Cặp ngựa PVC 4.2cm
Tượng gốm siêu mini, Chung Quỳ 5.5
Giá (vnđ): 200.000
Tượng gốm siêu mini, Chung Quỳ 5.5
Xem thêm: 1 2
© Copyright 2015 - dongbonsai.com

Địa chỉ: 92 Hùng Vương, Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0988 844 225 / 0996 282 999
Email: dongnpvp@gmail.com